Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROZPIS RTL 2011

 

TJ SOKOL, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, Sokolská 355,      IČO:  68486286

Tenisový oddíl - Ladislav  KOZÁK,     J. Fučíka 197,      517 71  ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

České Meziříčí 15. 3. 2011 = příp. bude doplněn na AKTIVU 12. 4. 2011

R  O  Z  P  I  S     REGIONÁLNÍCH  TENISOVÝCH  LIG  O P E N  -   rok    2 0 1 1

R  O  Z  P  I  S     REGIONÁLNÍCH  TENISOVÝCH  LIG  N E R E G I S T R O V A N Ý C H - rok  2 0 1 1

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

 

1.        Řízení soutěží: RTLO i RTLN řídí Kozák Ladislav.

 

2.        Pořadatel:   Pořad. jednotl. utkání jsou družstva, která budou

v rozlos.uvedenana prvních místech.

 

3.    Rozlosování: Bude provedeno po odsouhlasení družstev v jednotlivých RTL podle přihlášek a na AKTIVU zástupců přihlášených družstev 

  ú t e r ý  12. dubna 2011 v restauraci Dělnický dům v Týništi n.Orl. – zadní místnost od 16.45 hodin.

 

Možná družstva a jejich zařazení podle umístění v sezoně 2010 – budou možné změny:

 

I. RTL OPEN:                                        II. RTL OPEN:                                       III. RTL OPEN = bude-li zájem:

Sokol České Meziříčí B                          Baník Vamberk A                                   Spartak Opočno A

Sokol České Meziříčí A                          Sokol České Meziříčí C                           SSK KOVO Lípa n.O. A

SK Týniště n.O. A                                 TK Kvasiny A                                        Sokol Stěžery A

LTC Kostelec n.O. A                             TJ Librantice A                                      SK Dobré A

SK Třebechovice p.Or. A                       LTC Kostelec n.O. B                              ATK Častolovice  A

SK Třebechovice p.Or. B                        TC Rokytnice v O.h. A                          TJ Dobruška A

 

Platí že: Družstva, která budou mít na soupisce hráče s platnou registrací budou muset hrát RTL OPEN!!

Vyjímka: V RTL NEREG. mohou hrát neomezeně registrované ženy.

(Na aktivu 2010 navrženo a odsouhlaseno nepovolit start žádnému muži v RTL NEREGISTROVANÝCH, který bude uveden na soupisce v registr. soutěžích ČTS, bez rozdílu třídy, věku a zařazení hráče na této soupisce.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přihlášená družstva do RTL NEREGISTROVANÝCH a jejich zařazení v roce 2010:

I. RTL NEREG.:                     II. RTL NEREG.:                   III. RTL NEREG.:

SK Týniště n.O. B                   Spartak Opočno A                   SK Třebechovice p.Or. A

TC Rychnov n.Kn. A              SK Týniště n.O. A                   TC Rokytnice v O.h. B

ATK Častolovice A                TC Rokytnice v O.h. A             Sokol Tutleky A

LTC Kostelec n.O. A              SSK KOVO Lípa n.O. A            TK Kvasiny A

Baník Vamberk A                   TJ Librantice A                         ATK Častolovice     D

ATK Častolovice     B            ATK Častolovice     C               TJ Librantice B

 

 

IV. RTL NEREG.:

Sokol České Meziříčí A             PS: Některá označení (A,B) jsou shodná s družstvy v RTL OPEN, protože se

LTC Kostelec n.O. B                      jedná o  d v ě   s a m o s t a t n é   soutěže!!!

Sokol Rychnov n.Kn. A                 Všichni neregistrovaní mohou být na soupiskách v RTL OPEN.

Sokol České Meziříčí B                   Naopak i ti hráči NEREGISTROVANÍ=ze soupisek družstev v RTL OPEN

SKV Voděrady A                             pokud chtějí, mohou být na soupiskách družstev

TJ Librantice C                               v RTL NEREGISTROVANÝCH!!

 

RTL o šesti (či pěti) druž. se hraje dvoukolově, tj. „doma“ – „venku“. Všechna uvedená družstva, musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku = stačí mailem, aby mohl být zpracován řádný a přesný adresář na sez. 2011!

 

4. Časový pořad:  Termíny a rozpis utkání  budou vydány po rozlosování.

Zahájení je v e   s t ř e d u   4. května 2011. Družstva hrající doma v pondělí (vždy před termínem), začínají již 2.5.2011.

 

5. Hospodářské směrnice:  Družstva startují na náklady TO nebo své. Dom. družstvo hradí nové míče v počtu:  4.

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

 

6. Předpis:    Hraje se podle platných Pravidel tenisu a podle tohoto ROZPISU.

7. Start družstva:   V RTL startují dvoučlenná družstva tvořená z hráčů a hráček

nar. 1996 a starších,  se zaplaceným vkladem Kč 350,--. Na soupisce musí být

minimálně 3 hráči. Vklad musí být uhrazen  n e j p o z d ě j i   na schůzi 12.4.

2011 před losováním, a to bez vyjímek!!!  bude vydáno řádné potvrzení. Pokud

má jeden TO/TK/ více družstev v jedné třídě RTL OPEN nebo v jedné třídě

RTL NEREGISTR., musí mít družstva tkzv. pevné soupisky.

 

8. Podmínky účasti:  Přihláška odeslaná nejpozději 4. dubna 2011 na

přiloženém tiskopisu = stačí mailem. Bude zpětně mailem potvrzeno dojití

přihlášky.Družstva startují na soupisku (předepsaný tiskopis) s uvedením roku

narození u každého hráče/ky/. Soupisku ve dvou vyhotoveních zašlou družstva

k potvrzení do 26.4.2011 na adresu:  Ladislav Kozák,  J. Fučíka 197,  517 71

České Meziříčí. Na soupisce musí být uvedeno jméno kapitána staršího 18ti let, vč.

přesné adresy a uvedením telefonu do bytu, zaměstnání, mobilu, event. i e-mailové

adresy. Před každým utkáním předkládají kapitáni soupisku a občanské průkazy ke

kontrole. Družstvo musí soutěž řádně dokončit, při porušení tohoto ustanovení bude

družstvo finančně postiženo pokutou ve výši Kč 800,--.

Na soupisce v RTL OPEN může být i hráč, který má platný registrační

průkaz tenisu a je na soupisce registr. družstva. Ženy mohou startovat bez

omezení i v RTL NEREGISTROVANÝCH! Jsou mezi námi vítány!

SOUPISKY ve všech RTL je možno doplnit nejpozději do 22. 5. 2011!!

Nutno oznámit vždy mailem před zahájením utkání = bude sděleno všem!!

Základ družstva tvoří 2 hráči. Má-li oddíl přihlášeno více družstev, pak může hráč

nižšího družstva nastoupit za vyšší družstvo jako výpomoc 2x za sezónu, aniž by

musel být z nižšího družstva vyškrtnut.

Nastoupí-li již po třetí, musí po nastoupení v tomto utkání týž den být škrtnut

na soupisce nižšího družstva, za které již dále nesmí nastoupit.

Má-li oddíl svoje dvě či více družstev v té samé třídě RTL, pak tato družstva musí

mít pouze svoje pevné soupisky a nemohou hráči v té samé třídě hrát za dvě

družstva.

 

9. Systém soutěží:  Utkání sestává ze tří zápasů: 1. První dvouhra (soupeři se určí losem či dohodou) 2. Druhá dvouhra 3. Čtyřhra (mohou nastoupit další hráči z družstva).V odvetném utkání ve dvouhrách musí proti sobě hrát jiní soupeři!!

Výjimka: Hrají-li se dvě utkání najednou a jsou-li pouze tři kurty, pak domácí nižší družstvo zahajuje se svým soupeřem celé utkání čtyřhrou!

 

10. Míče – povoleny 2 zn.: Schválené ITF (vždy nové): TECNIFIBER X-ONE a

WILSON - s označením (WILSON Tour DC Official, WILSON Australian OPEN

a US OPEN), celé utkání musí být sehráno míči jedné značky z plechovek či dóz!

Tyto míče budou k odběru i v případně objednaném minimálním počtu míčů = jen na

utkání v RTL a to v počtu 5ti dóz po 4 ks míčů = míče TECNIFIBER X-ONE za

á Kč 140,-/1 dóza.

 

11. Hrací den:  S t ř e d a,  /na domácích kurtech možno v přihlášce za hrací den

zvolit pond. či úterý/. Možno dohodnout předehrání bez vědomí vedoucího RTL.

O odložení utkání je nutno požádat vedoucího RTL minimálně 8 dní předem.

Odložit utkání lze dohodnou obou kapitánů družstev a to maximálně o 19

dnů!! Začátek utkání v 16.40 hodin.

Dom. družstvo musí nabídnout dva termíny a hosté na jeden z nich musí

přistoupit!

 

12. Námitky:   Možno podávat na adresu vedoucího RTL.

 

13. Zápis o utkání: Kapitán pořádajícího družstva odešle pouze originál zápisu

o utkání nebo zápis mailem (z mailové adresy kapitána družstva) nejpozději první

pracovní den po sehrání utkání na adresu: Ladislav Kozák, J. Fučíka 197, 517 71

České Meziříčí.     Mail: lad.kozak@tiscali.cz V příp. zasílání zápisu mailem je

domácí oddíl originály zápisu o utkání ponechat u sebe (pro případnou kontrolu)

a na aktivu RTL v září je odevzdat vedoucímu RTL.

Nutno dodržovat vzhledem k pravid. zveřejňování v ORLICKÉM

TÝDENÍKU! Je-li utkání z vážných důvodů přerušeno a o vítězi je již rozhodnuto,

je možno utkání ukončit a ponechat výsledek. Jakékoliv dopisování výsledků je

nepřístupné!

 

14. Vrchní rozhodčí:  Utkání řídí kapitáni družstev společně, zápis o utkání píše

kapitán domácích družstva.

 

15. Hrací doba: Hraje se bez přestávky, v průběhu utkání musí být na dvorcích

základní občerstvení. O regulérnosti podmínek ke hře rozhoduje vrchní rozhodčí.

 

16. Pořádkové pokuty:   Za pozdě odeslaný zápis o utkání:  - poprvé: Kč   40,-,

- za další: Kč   60,-- . Za nedostavení se k utkání: Kč 300,--.

Pořádková pokuta: Kč 50,- = za nedodržování termínů (v zasílání …… )

V případě nenastoupení domácího družstva k utkání uhradí též hostujícímu družstvu

vyúčtované jízdné. Za vystoupení ze soutěže (či nedohrání): Kč 800,--

 

17. Postupy a sestupy: Sestupují vždy poslední dvě družstva a postupují vždy první

dvě družstva. Z I. RTL OPEN a I. RTL NEREG. se nepostupuje. Z poslední RTL

OPEN a z poslední RTL NEREG. se nesestupuje. Při účasti jen pěti družstev

sestupuje pouze jedno poslední družstvo.

Doplnění: 1 .Pokud se jedno družstvo nepřihlásí a nepřevede svoje zařazení v dané

RTL na jiné družstvo, pak sestupuje pouze poslední družstvo. 2. Pokud se v dané

RTL uvolní dvě místa, pak sestoupí pouze poslední družstvo a do dané RTL

postoupí z nižší RTL první tři družstva.

 

18. Tiebreak:  V každé sadě se při stavu 6:6 hraje tiebreak. Pokud se vedoucí

družstev dohodnou před započetím zápasu nebo i před zahájením třetí sady

(= poznamenejte do zápisu o utkání předem!!), je možno takto třetí sady

odehrát!!!

 

19. Čekací doba:    Obě družstva mají čekací dobu 20 minut,  tj. domácí

družstvo musí mít nejpozději na 17.00 hodinu připraveny kurty, hosté se musí

dostavit tak, aby obě družstva mohla k utkání nastoupit a zahájit hru

nejpozději v 17.00 hodin. Žádná čekací doba  n e n í  v utkáních, kde by bylo

povoleno hrát od 17 hodin!

 

20. Úhrada nákladů: Družstva startují na náklady TO, TK, TJ, SK nebo na náklady

hráčů.

 

21. Zdravotní stav:   Všichni hráči a hráčky startují na vlastní riziko, vědomi si svého

dobrého zdrav.stavu.

 

22. Vedoucí RTL: Kozák Ladislav, J. Fučíka 197,  517 71  České Meziříčí

 

mobil: 724 122 896        e-mail: lad.kozak@tiscali.cz         Ladislav KOZÁK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odeslat nejpozději  4.4.2011  mailem nebo na adresu: Ladislav Kozák, J. Fučíka 197, 517 71 České Meziříčí

Vyplňte vše řádně a čitelně:

 

TO/TK/:

Organiz. pracovník celého oddílu = nutno vyplnit: Jméno a příjmení:

PSČ:             bydliště:                                                               Ulice a čp.:

TB:                                            TZ:                                         mobil:                                   e-mail:

================================================================================

P   Ř   I   H  L  Á   Š  K A :

do OKRESNÍ LIGY v tenisu v sezoně 2011

přihlašujeme tato naše družstva:

Do RTL OPEN přihlašujeme:

A-družstvo:

Organiz.prac.družstva:      Jméno a příjmení:

 

TB:                         TZ:                                            mobil:                                   e-mail:

 

B-družstvo: Třebechovice pod Orebem

Organiz.prac.družstva:      Jméno a příjmení:

 

TB:                         TZ:                                            mobil:                                   e-mail:

 

C-družstvo:

Organiz.prac.družstva:      Jméno a příjmení:

 

TB:                         TZ:                                            mobil:                                   e-mail:

 

Do RTL NEREGISTROVANÝCH přihlašujeme:

 

A-družstvo:

Organiz.prac.družstva:      Jméno a příjmení:

 

TB:                         TZ:                                            mobil:                                   e-mail:

 

B-družstvo:

Organiz.prac.družstva:      Jméno a příjmení:

 

TB:                         TZ:                                            mobil:                                   e-mail:

 

C-družstvo:

Organiz.prac.družstva:      Jméno a příjmení:

 

TB:                             TZ:                                        mobil:                                   e-mail:

 

Přesná adresa tenisových kurtů, které jsou  domácí  pro uvedená družstva:

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Prohlašujeme, že start přihlášeného/ých/ družstva/ev/ je po ekonomické stránce zajištěn a že družstvo/a/  OLN

řádně dokončí.

Datum odeslání přihlášky: _ _ _ _ _ _ _ _                             Přihlášku možno odeslat jen z Vaší e-mailové adresy!

 

 

 

___________________________                  ___________________________          ______________________

předseda TO /TK/                                                            razítko (je-li)                                hospodář TO /TK/