Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpis regionálních tenisových lig OPEN - rok 2010

Rozpis regionálních tenisových lig NEREGISTROVANÝCH - rok 2010

Všeobecná ustanovení:

1. Řízení soutěží: RTLO i RTLN řídí Kozák Ladislav

2. Pořadatel: Družstva, která budou v rozlosování uvedena na prvních místech

3. Rozlosování: Bude provedeno po odsouhlasení družstev v jednotlivých RTL podle přihlášek a na AKTIVU zástupců přihlášených družstev v úterý 13. dubna 2010 v restauraci Dělnický dům v Týništi n.Orl. - zadní místnost od 16:45 hodin.

Možná družstva a jejich zařazení podle umístění v sezóně 2009 - budou m,ožné změny:

1. RTL OPEN: Sokol České Meziříčí A, Sokol České Meziříčí B, SK Týniště n. O. A, LTC Kostelec n. o. A, Baník Vamberk A, Sokol České Meziříčí C. 2. RTL OPEN: TJ Librantice A, SK Třebechovice p. Or., A, TK Kvasiny, SSK KOVO Lípa n. O. A, SK Třebechovice p. Or. B, Spartak Opočno A, 3. RTL OPEN: TC Rokytnice v O. h. A, LTC Kostelec n. O. B, ATK Častolovice A, TJ Dobruška A, Sokol Stěžery A, SK Dobré A

Nově: Družstva, která budou mít na soupisce hráče s platnou registrací budou muset hrát RTL OPEN!! Výjimka: V RTL NEREG. mohou hrát neomezeně registrované ženy. Tím do 3.RTL OPEN musí přejít družstva z RTL NEREG., která budou mít na soupisce reg.hráče. Družstva, která jsou nyní uvedena v 1. a2. RTL OPEN a nemají na soupisce hráče registrované, se mohou přihlásit do 1. RTL NEREG.. = a tím by se uvedená družstva z 1. RTL NEREG. posunula (podle uvedeného pořadí od spodu do 2. RTL NEREG., atd. (ze 2. RTL NEREG. do 3. ...)

Přihlášená družstva do RTL NEREGISTROVANÝCH a jejich zařazení v roce 2010:

1. RTL NEREG.: LTC Kostelec n. O. A, SK Týniště n. O. A, SK Týniště n. O. B, ATK Častolovice A, TC Rychnov n. Kn. A, Spartak Opočno A, 2. RTL NEREG.: Baník Vamberk A, ATK ČAstolovice B, TC Rokytnice v O. h. A, TC Rokytnice v O. h. B, TJ Librantice A, SSK KOVO Lípa n. O. A, 3. RTL NEREG.: Sokol České Meziříčí A, LTC Kostelec n. O B, TK Kvasiny A, SK Třebechovice p. Or. A, ATK Častolovice C, Sokol Tutleky A. 4. RTL NEREG.: TJ Librantice B, ATK Častolovice D, Sokol Rychnov n. Kn. A, SKV Voděrady A, Sokol České Meziříčí B, TJ Librantice C. PS: Některá označení (a,B) jsou shodná s družstvy RTL OPEN, protože se jedná o dvdě samostatné soutěže!! Všichni registrovaní mohou být na soupiskách v RTL OPEN. Naopak i ti hráči NEREGISTROVANÍ = ze soupisek družstev v RTL OPEN pokud chtějí, mohou být na soupiskách v RTL NEREGISTROVANÝCH!!

RTL o šesti (pěti) družstev se hraje dvoukolově, tj. "doma" - "venku". Všechna uvedená družstva musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku = stačí mailem, aby mohl být zpracován řádný a přesný adresář na sezónu 2010!!

4. Časový pořad: Termíny a rozpis utkání budou vydány po rozlosování. Zahájení je ve středu 5. května 2010. družstva hrající doma v pondělí (vždy před termínem) začínají již 3. 5. 2010.

5. Hospodářské směrnice: Družstva startují na náklady TO nebo své. Domácí družstvo hradí nové míče v počtu 4.

6. Předpis: Hraje se podle platných Pravidel tenisu a podle tohoto Rozpisu.

7. Start družstva: V RTL startují dvoučlenná družstva tvořená z hráčů a hráček nar. 1995 a starších, se zaplaceným vkladem Kč 350,-. Na soupisce musí být minimálně 3 hráči. Vklad musí být uhrazen nejpozději na schůzi 13. 4. 2010 před losováním, a to bez výjimek!!! - bude vydáno řádné potvrzení. Pokud má jeden TO (TK) více družstev v jedné třídě RTL OPEN nebo RTL NEREG., musí mít družstva tzv. pevné soupisky.

8. Podmínky účasti: Přihláška odeslaná nejpozději 5. dubna 2010 na přiloženém tiskopisu = stačí mailem. Bude zpětně mailem potvrzenu dojití přihlášky. Družstva startují na soupisku (předepsaný tiskopis) s uvedením roku narození u každého hráče (hráčky). Soupisku ve dvou vhotoveních zašlou družstva k potvrzení do 25. 4. 2010 na adresu: Ladislav Kozák, J. Fučíka 197, 517 71 České Meziříčí. Na soupisce musí být uvedeno jméno kapitána staršího 18-ti let, vč. přesné adresy a uvedením telefonu do bytu, zaměstnání, mobilu, event. i e-mailové adresy. Před každým utkáním předkládají kapitáni soupisku a občanské průkazy ke kontrole. Družstvo musí soutěž řádně dokončit, při porušení tohoto ustanovení bude družstvo finančně postiženo pokutou ve výši Kč 800,-. Na soupisce v RTL OPEN může být i hráč, který nemá platný registrační průkaz tenisu a je na soupisce registr. družstva. Ženy mohou startovat bez omezení i v RTL NEREG.!! Jsou mezi námi vítány! Soupisky ve všech RTL je možno doplnit nejpozději do 23. 5. 2010!! Nutno oznámit vždy mailem před zahájení utkání = bude sděleno všem!! Základ družstva tvoří 2 hráči. Má-li oddíl přihlášeno více družstev, pak může hráč nižšího družstva nastoupit za vyšší družstvo jako výpomoc 2x za sezónu, aniž by musel být z nižšího družstva vyškrtnut. Nastoupí-li již potřetí, musí po nastoupení v tomto utkání týž den být škrtnut na soupisce nižšího družstva, za které již dále nesmí nastoupit. Má-li oddíl svoje dvě či více družstev v té samé třídě RTL, pak tato družstva musí mít pouze svoje pevné soupisky a nemohou hráči v té samé třídě hrát za dvě družstva.

9. Systém soutěží: Utkání sestává ze tří zápasů: 1. První dvouhra (soupeři se určí losem či dohodou), 2. Druhá dvouhra, 3. Čtyřhra (mohou nastoupit další hráči z družstva). V odvetném utkání ve dvouhrách musí proti sobě hrát jiní soupeři!! Výjimka: Hrají-li se dvě utkání najednou a jsou-li poze tři kurty, pak domácí nižší družstvo zahajuje se svým soupeřem celé utkání čyřhrou!

10. Míče - povoleny 2 značky: Schválené ITF (vždy nové): TECNIFIBRE X-ONE a WILSON - s označením WILSON Tour DC Official, WILSON Australian Open a US OPEN, celé utkání musí být sehráno míči stejné značky z plechovek či dóz! Tyto míče budou k odběru i v případně objednaném minimílním počtu míčů = jen na utkání v RTL a to v počtu 5-ti dóz po 4 ks míčů á Kč 160,-/1 dóza.

11. Hrací den: Středa (na domácích kurtech možno v přihlášce za hrací den zvolit pond. či úterý). Možno dohodnout předehrání bez vědomí vedoucího RTL. O odložení utkání je nutno požádat vedoucího RTL minimálně 8 dní předem. odložit utkání lze dohodou obou kapitánů družstev a to maximálně o 19 dnů!! Začátek utkání v 16:40 hodin. Domácí družstvo musí nabídnout dva termíny a hosté na jeden z nich musí přistoupit!

12. Námitky: Možno podávat na adresu vedoucího RTL

13. Zápis o utkání: Kapitán pořádajícího družstva odešle pouze oiginál zápisu o utkání nebo zápis mailem (z mailové adresy kapitána družstva) nejpozději první pracovní den po sehrání utkání na adresu: Ladislav kozák, J. Fučíka 197, 517 71 České Meziříčí. mail: lad.kozak@tiscali.cz . V příp. zasílání zápisu mailem je domácí oddíl originály zápisu o utkání ponechat u sebe (pro případnou kontrolu) a na aktivu RTL v září je odevzdat vedoucímu RTL. Nutno dodržovat vzhledem k pravidelnému zveřejňování v Orlickém týdeníku! Je-li utkání z vážných důvodů přerušeno a o vítězi jejiž rozhodnuto, je možno utkání ukončit a ponechat výsledek. Jakékoliv dopisování výsledků je nepřípustné!

14. Vrchní rozhodčí: Utkání řídí kapitáni družstev, zápis o utkání píše kapitán domácího družstva.

15. Hrací doba: Hraje se bez přestávky, v průběhu utkání musí být na dvorcích základní občerstvení. O regulérnosti podmínek ke hře rozhoduje vrchní rozhodčí.

16. Pořádkové pokuty: Za pozdě odeslaný zápis o utkání: - poprvé Kč 40,-, - za další Kč 60,-, za nedostavení se k utkání: Kč 300,-. Pořádková pokuta Kč 50,- = za nedodržování termínů (v zasílání ...). v případě nenastoupení domácího družstva k utkání uhradí též hostujícímu družstvu vyúčtované jízdné. Za vystoupení ze soutěže (či nedohrání): Kč 800,-.

17. Postupy a sestupy: Sestupují vždy poslední dvě družstva a postupují vždy první dvě družstva. Z 1. RTL OPEN a 1. RTL NEREG. se nepostupuje. Z poslední RTL OPEN a z poslední RTL NEREG. se nesestupuje. Při účasti jen pěti družstev sestupuje pouze jedno poslední družstvo. Doplění: 1. Pokud se jedno družstvo nepřihlásí a nepřevede svoje zařazení v dané RTL na jiné družstvo, pak sestupuje pouze poslední družstvo. 2. Pokud se v dané RTL uvolní dvě místa, pak sestoupí pouze poslední mužstvo a do dané RTL postoupí z nižší RTL první tři družstva.

18. Tiebreak: V každé sadě se při stavu 6:6 hraje tiebreak. Hrát královský tiebreak místo celé třetí sady ve dvouhře nebo alespoň ve čtyřhře = není letos zavedeno = nebyla většina družstev pro!! Pokud se vedoucí družstev dohodnou před započetím zápasu nebo i před zahájením třetí sady (= poznamenejte do zápisu o utkání předem!!), je možno takto třetí sady odehrát!!

19. Čekací doba: Obě družstva mají čekací dobu 20 minut, tj. domácí družstvo musí mít nejpozději na 17:00 hodinu připraveny kurty, hosté se musí dostavit tak, aby obě družstva mohla nastoupit a zahájit hru nejpozději v 17:00 hodin. Žádná čekací doba není v utkáních, kde je povoleno hrát od 17 hodin!

20. Úhrada nákladů: Družstva startují na náklady TO, TK, TJ, SK nebo na náklady hráčů.

21. Zdravotní stav: Všichni hráči a hráčky startují na vlastní riziko, vědomi si svého dobrého zdravotního stavu

22. Vedoucí RTL: Kozák Ladislav, J. Fučíka 197, 517 71 České Meziříčí, mobil: 724 122 896   e-mail: lad.kozak@tiscali.cz